Извънредното положение и наложителното социално и физическо дистанциране промениха обичайния ни ритъм на живот, предизвикаха безпокойство и напрежение. Това се отразява както на нашето психично здраве, така и на взаимоотношенията с близките ни.

Предлагаме Ви бърз начин да измерите своето СТРЕС НИВО, след което да прецените дали можете да си помогнете сами, или се налага да потърсите съвет и консултиране със специалисти

Самооценъчен тест

Определете доколко се отнасят за Вас към момента следните твърдения, като поставите знак /Х/ в избраната колонка. След това изчислете своя личен сумарен резултат, като използате стойностите, дадени под всеки възможен отговор.

Никога
/1 точка/

Понякога
/2 точки/

Често
/3 точки/

1

Имам трудности със съня

2

Чувствам се напрегнат,раздразнителен и нервен

3

Най-малкият шум ме кара да се стряскам

4

Нащрек съм за опасности, които ме заплашват

5

Чувствам се дистанциран от колегите си и ги избягвам

6

Работата ми и заниманията повече не ме интересуват, чувствам, че нямам бъдеще

7

Чувствам се много изморен – физически и умствено

8

Имам пристъпи на световъртеж, изпотяване и/или стягане в гърлото и сърцебиене, само като си спомня за травмиращото събитие

9

Напоследък съм превъзбуден, действам прибързано и поемам неоправдани рискове

10

Допускам травмиращото събитие да заеме мислите и сънищата ми

ОБЩ СБОР:

…… +

…… +

…… =

……

При резултати

Под 15 точки – Вашето стрес- ниво е в нормални граници, споделете с близки своите антистрес техники, за да им бдете полезни в кризата; доразвивайте ги при възможност
От 16 до 25 точки – страдате от наднормални нива на стрес, намерете начин да намалите натиска, под който се намирате
Над 26 точки – подложени сте на травмиращо ниво на стреса, следва да споделите с доверен близък или специалист

НСССП
Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство, гр. Куклен цели да промени разпространената негативна нагласа в обществото, че хората с увреждания са пасивни потребители на грижи. Те също носят своя потенциал, социален опит и възможности, които искаме да развием.