Данни

Име на НПО: „Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство” /НСССП/

Област Пловдив
Община Куклен
Град Куклен
Адрес ул. „Георги Бенковски” №15 , п.к. 4101
Е-поща nsssp @ abv . bg
Телефон 0898584492
Председател Величка Методиева Маринова
Членове на УС Иванка Петкова Петкова
Румяна Александрова Кирякова

Цел и мисия

Сдружението е създадено да утвърждава духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, науката, културата и социалните услуги в република България. Да възражда националното самосъзнание, етнографията и туризма, и опазването на околната среда в република България.

Общи сведения

Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство /НСССП/ е новоучредено сдружение, регистрирано на 24.03.2016 г.от Пловдивски окръжен съд и вписано с № 006/15.06.2016 г. от Министерство на правосъдието в централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Години назад, инициативни, отговорни млади хора участват в редица социални, благотворителни и културни инициативи, организирани от различни институции. Завладeни от общ ентусиазъм и каузи, през 2016 г. сформират НСССП. През изминалите 2018, 2017, 2016 години, доброволци на Сдружението се включиха в раздаване на помощи на социално слаби семейства от община Куклен, осигурени от Български червен кръст, доброволци на сдружението ежегодно организират коледен концерт за дома за възрастни хора в гр.Харманли, приготвят и ястия за традиционна коледна трапеза. Работят съвместно с читалищата от с.Яврово и с. Добралък, с Клуба на инвалида в с.Гълъбово.

Организират различни инициативи в помощ на деца и уязвими групи с фондация „Траки“ и СФ “Инди Рома 97“ от град Куклен.