С административна, юридическа и финансова компетентност.

Председател

Величка Маринова

Председателят на НСССП, г-жа Величка Маринова, 15 години работи в сферата на културата, образованието, младежта и спорта, социалните дейности и здравеопазването в община Куклен.

Опит и работа по проекти

  • Ръководител на проект ”Културни празници на Куклен 2012-2013 – Да претворим традициите”, финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  • Координатор по проект ”Експониране на етнографското наследство, природните и културно-исторически забележителности на община Куклен,чрез прилагане на компютърни технологии в кметските наместничества с.Яврово и с.Гълъбово и Читалище ”Н.Й.Вапцаров” гр.Куклен”, финансиран по програма за развитие на селските райони 2007-2013г.
  • Ръководител проект ”Обществена трапезария”, финансиран от Министерство на труда и социалната политика в периода 2009-2016 г.
  • Ръководител на проект ”Активно социално включване на хора с увреждания от Община Куклен, чрез подкрепа на специфичните им възможности”, финансиран от Агенцията за хора с увреждания. 2018 година

Отличия, награди

  • Отличия и грамоти от БЧК

  • Съавтор на селищната монография на гр.Куклен

Членове на управителен съвет

Величка Маринова – председател

Иванка Петкова Петкова – юрист

Румяна Александрова Кирякова – финансист

 

Вижте също: раздел „Проекти“