Социална мрежа за съвместни инициативи на хора с увреждания от планински селища на общините Смолян и Куклен

Проектът бе успешно приключен на 30.11.2019 г. Партньор по проект „Социална мрежа за съвместни инициативи на хора с увреждания от […]

Иновативни социални практики в подкрепа на трудовата и личностна реализация на хора с увреждания и техните семейства от община Куклен

Цел на проекта Хората с увреждания в трудоспособна възраст и членове на семействата им, полагащи грижи за тях, да получат […]

Хора с увреждания от с.Яврово и с.Добралък активно развиват творческите си възможности

Проектът бе успешно приключен на 16.08.2019 г. Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство гр.Куклен на 1 септември стартира проект,финансиран […]