Социална мрежа за съвместни инициативи на хора с увреждания от планински селища на общините Смолян и Куклен

Проектът бе успешно приключен на 30.11.2019 г. Партньор по проект „Социална мрежа за съвместни инициативи на хора с увреждания от […]