Доброволци на Сдружението се включват в каузи, които са в полза на обществото и по- специално на хората в риск. 

Смятаме, че всеки от нас може да промени света към по-добро, дори с малка постъпка или жест, стига да бъде полезен на обществото. 

Разчитаме на 15-те доброволеца на Сдружението, които са хора с различен житейски и професионален опит, представители на 3-те основни етноса в гр. Куклен – българи, турци и роми.