Първото организирано събитие за участниците по проект ” Хора с увреждания от община Куклен пазят традициите и българския дух“

 На 24 февруари се състоя първото  организирано събитие за участниците  по проект ” Хора с увреждания от община Куклен пазят […]