Цел на проекта

Хората с увреждания в трудоспособна възраст и членове на семействата им, полагащи грижи за тях, да получат комплексна подкрепа и възможност за трудова и обществена реализация според специфичните им възможности и личен потенциал, съхранени или придобити в резултат на проекта нови знания и умения.

Финансиране

  • Обща стойност на проекта – 126 028.06 лева
  • Национално съфинансиране – 18 904.21 лева
  • Европейско финансиране – 107 123.85 лева

Начална дата: 17.09.2019 г.
Крайна дата: 17.10.2020 г.

НСССП
Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство, гр. Куклен цели да промени разпространената негативна нагласа в обществото, че хората с увреждания са пасивни потребители на грижи. Те също носят своя потенциал, социален опит и възможности, които искаме да развием.