Проектът бе успешно приключен на 16.08.2019 г.


Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство гр.Куклен на 1 септември стартира проект,финансиран от Агенцията за хора с увреждания.
Целта на проекта е да се създадат условия за по –активно социално включване на хора с увреждания в културния и обществен живот от селата Яврово и Добралък, които са доста отдалечени от общинския център.

Извеждането им от изолация и представяне на техните възможности, както в общината, така и извън нея ще ги накара да се почувстват полезни, значими. Ще подобри качеството им на живот, ще ги изведе от изолация. Проектът е с продължителност 4 месеца и е на стойност 7300 лв. Дейностите, които са предвидени да се осъществят по време на проекта са следните:

Дейност 1. Проучване на възможността на хората с увреждания
за включване във фолклорните самодейни групи.
Дейност 2. Подготовка за културните изяви-
Репетиции на сформираните фолклорни групи
Дейност 3. Участие във фестивали и концерти
Дейност 4. Управление на проекта

НСССП
Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство, гр. Куклен цели да промени разпространената негативна нагласа в обществото, че хората с увреждания са пасивни потребители на грижи. Те също носят своя потенциал, социален опит и възможности, които искаме да развием.