Проектът бе успешно приключен на 30.09.2019 година.

Начало на проекта: 1 май 2018 г.

Цел на проекта

Подобряване на общото състояние на хората с увреждания. Възможност за излизане от изолация и посещения на редица исторически и културни обекти и събития. Включване във клубове „Сръчни ръце”, във които да покажат своите кулинарни умения или творчески възможности.

Осъществени дейности

  • Проучване на потребностите и специфичните възможности на 40 бенефициента, най-малко 30, от които ще бъдат включени в проекта.
  • Творчески работилници „Сръчни ръце“
  • Рехабилитация и здравна грижа
  • Приобщаване към културно-историческо наследство,между културно общуване
  • Мотивационна и психологическа подкрепа
  • Представяне на възможностите на хората с увреждания в изложба , в края на проекта – м. октомври 2018 г.

Галерия

НСССП
Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство, гр. Куклен цели да промени разпространената негативна нагласа в обществото, че хората с увреждания са пасивни потребители на грижи. Те също носят своя потенциал, социален опит и възможности, които искаме да развием.