Проектът бе успешно приключен на 30 юни 2019 г.

Начало на проекта: 1 декември 2018 г.
Край на проекта: 30 юни 2019 г.

Описание на проекта

Културната идентичност е духовна сила, с която трябва да запознаваме и възпитаме децата си. Съхранявайки българското, да помним, че кирилицата тръгва от нашите земи и именно тя е основа на културата ни. Ето защо искаме да изработим, с помощта на хората с увреждания от Община Куклен, /които имат нужда от арт-терапия/ 30 бр. цветни букви – Весела азбука/Алея на кирилицата/, които да освежат малък квартален парк,който ще ни бъде посочен, след срещи с Кмета на район Южен в гр.Пловдив /т.нар. квартал Кючук Париж/.

Цел на проекта

  • Популяризиране на кирилицата
  • Социално включване на хора с увреждания ,които въпреки своите здравословни проблеми, да покажат, практикуват и развиват своите умения.
  • Създаване на Алея на кирилицата/Весела азбука/ и освежен и почистен парк/междублоково пространство/ в район Южен за 24 май-Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.
НСССП
Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство, гр. Куклен цели да промени разпространената негативна нагласа в обществото, че хората с увреждания са пасивни потребители на грижи. Те също носят своя потенциал, социален опит и възможности, които искаме да развием.