Община Куклен, Кметство с. Яврово

НЧ”Пробуда 1923 г.” с. Яврово,

Църковно настоятелство с. Яврово

Ви канят  на празниците на с. Яврово

08.09.2023 г. –Храмов празник на църквата”Света  Богородица”

08.30 ч.—празнична литургия в църквата “ Света Богородица”

11.00 ч.—Тържествено поставяне от фондация “ Памет” на фриз по творби на Николай Хайтов

12.00 ч.—Осветен празничен курбан

09.09.2023 г.– 100 години НЧ” Пробуда 1923 г. “ , с. Яврово

10.30 ч.—Тържествено откриване на празничен концерт – спектакъл, посветен на 100 год. на НЧ”Пробуда 1923 г.”, с. Яврово

Със специалното участие  на сборна формация от любители-самодейци от село Яврово и село Добралък  , създадена по проект на Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство гр.Куклен  “ Пътуваща седянка на хора с увреждания от община Куклен“ , финансиран от Национален фонд Култура”  

18.00 ч. –Народно веселие с Малашевски народен оркестър

НСССП
Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство, гр. Куклен цели да промени разпространената негативна нагласа в обществото, че хората с увреждания са пасивни потребители на грижи. Те също носят своя потенциал, социален опит и възможности, които искаме да развием.