Днес, 06 април по-голяма част от бенефициентите  по проект ” Хора с увреждания от община Куклен пазят традициите и българския дух“, финансиран  по програма MARIO grant   се включиха в работилници по плетене и тъкачество   под ръководството на преподавател-занаятчия г-жа Анета Атанасова от Задругата на майсторите.

Залата на Ромския център в гр.Куклен се оказа тясна за всичките бенефициенти по проекта  и в днешния съботен ден  17 от тях, сред които /5- роми,4 -турци, 2- помаци,6- българи/3- хора с увреждания и 3 -от с.Руен и с.Гълъбово/ с голямо желание   и с подкрепата на майсторката г-жа Атанасова изработиха  пъстри изделия от естествена вълна,които ще бъдат изложени  в предстоящите изложби-базари в гр.Пловдив в рамките на проекта. Следващата седмица работилницата отново ще отвори врати   за останалите бенефициенти по проекта.

На 28  април  всичките бенефициенти по проекта – българи,помаци, турци и роми, както и хора с увреждания от община Куклен   ще посетят   Етнографския музей на открито“Етъра“ в град Габрово, където ще имат възможност да разгледат творенията на различни занаятчии, от които да  почерпят идеи за своите изделия,които ще направят в  следващите месеци по проекта.

Целта на тези обучения и работилници  е хората от различните етноси и хората с увреждания ,които живеят на територията на община Куклен  да придобият самочувствие и увереност и  да покажат  своя творческия потенциал.

Ръководител проект-Величка Маринова

„Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Нейното съдържание е отговорност единствено на НСССП и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз“

НСССП
Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство, гр. Куклен цели да промени разпространената негативна нагласа в обществото, че хората с увреждания са пасивни потребители на грижи. Те също носят своя потенциал, социален опит и възможности, които искаме да развием.