В началото на месец юни 2024 година Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство – НСССП-Куклен стартира нов проект:

„Хора с увреждания представят на фестивал в Рибарица автентични носии и обичаи от своя роден край – община Куклен“ ,финансиран от Агенцията за хора с увреждания.

 

Целта на проекта е да се създадат условия за активно социално включване на хора с увреждания в културния и обществен живот. НСССП иска да промени негативната разпространената нагласа в обществото,че хората с увреждания са пасивни потребители на грижи.

Проектът е насочен към хората с увреждания  от град Куклен,село Добралък и село Руен.Чрез него те ще покажат  своя потенциал,социален опит и възможности,които искаме да развием чрез представянето във фестивала“ Празник  на народния обичай и автентичната носия – Рибарица 2024“

Фестивалът ще им даде възможност да покажат  богатството на фолклора от региона.

Автентичните носии и обичаи , за нас, българите са богатство,  в което  изразяваме душите си и ние като горди потомци на Орфей   го предаваме   от поколение на поколение – разнообразно и необятно, вълнуващо и тайствено.

Петнадесетте участника ще представят на  взискателната публиката на   артистичния  фестивал в село Рибарица   типичен за региона обичай „Мартуване“.Освен  с  типичен обичай за региона-„Мартуване „ ще представим общината и с типичните  носии от региона.

Чрез реализацията на проекта  се цели да се   провокира интереса на хората , на жителите  и гостите на  фестивала , като  ги запознае с многообразието  на носиите на Тракия и Родопа планина.

 

Ръководител-Проект: Величка Маринова

НСССП
Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство, гр. Куклен цели да промени разпространената негативна нагласа в обществото, че хората с увреждания са пасивни потребители на грижи. Те също носят своя потенциал, социален опит и възможности, които искаме да развием.