През м. април стартира проект  “Пътуваща седянка на хора с увреждания от община Куклен“  на НСССП-Куклен,койтосе осъществява  в сътрудничество с читалищата на с.Яврово и на с.Добралък  и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма “ ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО “. Любителите и самодейците от с.Яврово и с.Добралък  се включват с голямо желание в репетициите.

 

 

Проектът на Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство  гр.Куклен

“  Пътуваща седянка на хора с увреждания от община Куклен“ се осъществява  в сътрудничество с читалищата на с.Яврово и на с.Добралък  и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма “ ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО “

 20 възрастни хора- сборна формация от любители-самодейци, с различна степен на увреждания, потомци на Орфей  от две отдалечени  малки села на община Куклен – село Яврово  и село Добралък  ще представят типични за региона  родопски песни и  типични обредни гозби  и погачи на  жителите  и гостите  на фестивала “Богородична стъпка“ край Стара Загора като  ги запознаят с многообразието  на песните на Тракия и Родопа планина.

Сборната формация ще вземе участие и с представяне  в местните събори на двете селища -Яврово и Добралък.

Целта е  да помогнем на творците ,любителите  с увреждания да се почувстват полезни и да предадат традициите на младите.

Проектът ще повиши информираността на обществото по отношение значимостта на културното многообразие.

Ще се създадат и развият качествено нови форми на културни събития, базиращи се на местната културна специфика, като се приложат иновативни подходи, съчетаването на  музикални изпълнения и дегустацията на местни обредни гозби.

Проектът ще създаде възможности за активно общуване и предаване на традиции между различни поколения ,обмен на знания и умения ,нови практики. Ще се популяризира дейността на  любителските формации и групи на хората с увреждания, ще покаже техния потенциал.

 Младежи – доброволци от община Куклен  ще популяризират концертите като се включат с изготвянето на рекламни брошури и плакати за събитията.

Проектът стартира м.април 2023 г . и приключва м.септември 2023 г.

НСССП
Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство, гр. Куклен цели да промени разпространената негативна нагласа в обществото, че хората с увреждания са пасивни потребители на грижи. Те също носят своя потенциал, социален опит и възможности, които искаме да развием.