10 септември, 2020 година

На открито, в централната градска част на парка в гр. Куклен се състоя церемония по връчване на сертикатите от обучителните курсове по проект „Иновативни социални практики в подкрепа на трудовата и личностна реализация на хора с увреждания и техните семейства от община Куклен“.

Председателят на общински съвет Куклен, г-жа Елена Филева официално връчи сертификатите и поздрави всички успешно завършили курсисти като им пожела успех за в бъдеще и нови възможности реализация. На церемонията присъстваха местни медии и заинтересовани граждани. При връчването бяха спазени всички препоръки от Министерството на здравеопазването, свързани с КОВИД-19.

НСССП
Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство, гр. Куклен цели да промени разпространената негативна нагласа в обществото, че хората с увреждания са пасивни потребители на грижи. Те също носят своя потенциал, социален опит и възможности, които искаме да развием.