ПОЛИТИКА ПО СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Този документ има за цел да Ви запознае с това как се събират и обработват личните Ви данни докато използвате съдържанието, достъпно на интернет адрес nsssp.org.

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство
ЕИК/БУЛСТАТ 177014519
Седалище и адрес на управление гр. Куклен, ул. „Георги Бенковски“ 15
Адрес за кореспонденция гр. Куклен, ул. „Георги Бенковски“ 15
Телефон 0898 58 44 92
E-mail gdpr@nsssp.org
Уебсайт nsssp.org

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

 

Използвани понятия:

 • Съдържание – текст, снимки, видео, аудио, дизайн и функционалност достъпни на адрес nsssp.org
 • Сайт, уебсайт – съдържанието достъпно на интернет адрес nsssp.org
 • Потребител – всяко лице, което използва съдържанието, в уебсайта на nsssp.org
 • Данни, лични данни – всяка информация, чрез която потребителят се идентифицира или може да бъде идентифициран
 • Администратора, нас, ние, нашите – лицето, което се разполага със, определя целите и средствата за обработването на лични данни. В случая – “Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство”.
 • Трета страна по обработката на лични данни – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на Администратора.

1. НАШИТЕ РАЗБИРАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ТЯХНАТА ЗАЩИТА:

 1. Поверителността на потребителите и защитата на данните са човешки права.
 2. Ние поемаме ангажимент пред потребителите на сайта да се грижим за техните лични данни.
 3. Данните са ангажимент – трябва да се събират и обработват само когато е абсолютно необходимо.
 4. С данните не се злоупотребява – не се използват за непоискани търговски съобщения (спам) и продажба/предоставяне на трети лица и дружества.
 5. Личните данни са поверителни.

2. СЪОТВЕТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Заедно с нашите онлайн и вътрешни компютърни системи, този уебсайт е разработен така, че да отговаря на следното национално и международно законодателство по отношение на защитата на данните и поверителността на потребителите:

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (oбщ регламент относно защитата на данните).

3. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ТОЗИ САЙТ СЪБИРА И ЗАЩО ГИ СЪБИРАМЕ

Този уебсайт събира и използва лични данни поради следните причини:

3.1 Проследяване на посещенията в сайта

Подобно на повечето уебсайтове, този сайт използва Google Анализ (GA), за да проследява взаимодействието на потребителите. Използваме тези данни, за да определим броя на хората, използващи нашия сайт, за да разберем по-добре как те намират и използват нашите уеб страници и за да проследим пътуването им през уебсайта.

Въпреки че GA записва данни като:

 1. Вашето географско местоположение,
 2. устройство,
 3. интернет браузър и
 4. операционна система

никои от тези данни не ви идентифицират лично пред нас.

GA също записва IP адреса на Вашия компютър, който може да бъде използван за лична идентификация, но Google ни не ни дава достъп до това. Затова считаме, че Google е трета страна по обработката на лични данни.

GA използва „бисквитки„, подробности за които можете да намерите в ръководствата за разработчицина Google.

Деактивирането на „бисквитките“ в интернет браузъра Ви ще спре GA да проследява всяка част от посещението ви на страници в този уебсайт.

3.2 Формуляри за контакт

Ако изберете да се свържете с нас чрез формуляра за контакти на нашата страница „Контакти“, никои от предоставените от вас данни няма да се съхраняват от този уебсайт или да бъдат предавани/обработвани от трета страна по обработката на лични данни. Вместо това данните ще бъдат събрани в и-мейл и ще бъдат изпратени до нас чрез протокола Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

Нашите собствени SMTP сървъри са защитени чрез SSL (понякога известен като TLS), което означава, че съдържанието на електронната поща е криптирано чрез SHA-2, 256-битова криптография, преди да бъде изпратено по интернет.

След това съдържанието на и-мейла се декодира от локалните ни компютри и устройства. Уви, не всички пощенски сървъри са защитени по такъв начин. Ето защо Ви препоръчваме винаги да смятате електронната поща за несигурен носител и да не включвате лична, поверителна или по друг начин чувствителна информация в и-мейл.

И-мейлите се съхраняват в неограничен срок или до поискване на изтриването им (точка 5), служейки като архив за справка по предишна кореспонденция с наши клиенти и партньори.

4. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ АВТОМАТИЧНО

Когато посещавате някоя от страниците на уебсайта, уеб сървърът, на който се намира nsssp.org, автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично в този контекст.

Файлове със записи – Лог файлове

Както при много други сайтове, Вашата системна информация се записва в така наречените лог файлове, които съдържат съвкупност от системна информация за потребителя:

 1. IP адрес;
 2. ISP (Internet Service Provider – интернет доставчик);
 3. браузъра Ви (например Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox…);
 4. кога сте посетили сайта, както и
 5. кои страници в сайта сте посетили.

Тези данни се съхраняват на уеб сървъра на Super Hosting, чийто услуги използваме и като такива ги определяме за трета страна по обработката на лични данни.

5. ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (“ПРАВОТО ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН”)

Ако желаете Вашата контактна информация* да бъде изтрита от и-мейл сървъра, предоставен от SuperHosting.BG, моля уведомете ни чрез и-мейл изпратен до gdpr@nsssp.org от пощенския адрес, във връзка с който е молбата.

Моля, имайте предвид, че това право ще бъде уважено само за и-мейл адреса, от който ни пишете. За да се уверите, че писмото ще ни достигне, напишете накратко молбата си (не изпращайте писмото празно).

Веднъж получено, ще изпълним молбата и ще Ви уведомим в рамките на две /2/ седмици. Изключение в тази процедура са случаите, касаещи съдебни дела, когато дадена институция или закон ни възпрепятства от изпълнение на молбата Ви.

* Вашият и-мейл адрес, име и всякаква друга лична информация, която изберете да споделите в и-мейл кореспонденцията си с нас.

6. ТРЕТИ СТРАНИ ПО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние използваме редица трети страни, за да обработват лични данни от наше име. Тези трети страни бяха внимателно подбрани и всички те отговарят на законодателството, посочено в раздел 2.

 1. Google (Декларация за поверителност)
 2. СуперХостинг.БГ (Декларация за поверителност)

7. КОМПРОМЕНТИРАНЕ НА ДАННИТЕ

В рамките на 72 часа, след установен пробив във сигурността, ще докладваме до съответните органи за неправомерен достъп до лични данни, помещавани на нашите компютърни системи или базата данни на трети страни ако е очевидно, че личните данни са били откраднати.

8. ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ПО СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тази политика по съхранение на личните данни може периодично да се променя в съответствие със законодателството или развитието на индустрията. Запазваме правото си да не Ви известяваме изрично за такива промени. Затова Ви препоръчваме да проверявате периодично този документ. Всички промени се документират в списъка по-долу.